Laddar..
XTREME BUSINESS INSIGHT

Vill du ha kundreferenser eller exempel på utförda case? Kontakta oss!

XTREME CASES


IQ BESKRIVNING UPPDRAG

IQ:s uppdrag är att bidra till en smartare syn på alkohol – som leder till att alkoholens skadeverkningar minskar. Det gör man genom att ta fram kunskap och sprida information om olika aspekter inom alkoholfrågan. Dessa sprids sedan via kampanjer och aktiviteter riktade mot både individer och samhällsaktörer.
Visionen är: Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg och hälsan så att ingen tar skada.
Vi har arbetat med IQ sedan starten 2005 och utför löpande varumärkesmätningar, kampanjuppföljningar, uppföljning av nyckeltal och deltar i visst strategiarbete. Vi bidrar även med analysarbete och rapportering från IQ:s egna system, som exempelvis ”Alkoholprofilen”. Dessutom driftar vi IQ:s undersökningsverktyg för universitet och högskolor.

REACH FOR CHANGE – KINNEVIK

Reach for Change (R4C) är en ideell stiftelse grundad av Kinnevik. Här letar man fram och stödjer Change Leaders – personer med banbrytande idéer som gör livet bättre för barn. Genom R4C får de lönefinansiering, kunskap och nätverk för att utveckla sina idéer. Totalt stöds Change Leaders i nio länder på tre kontinenter.
R4C startade 2011. I samband med det fick Xtreme uppdraget att följa varumärkets utveckling i Sverige. Det gällde både för allmänheten (via en varumärkestracking) till personalundersökningar på bolag inom Kinnevikskoncernen. Utöver kontinuerlig tracking hjälper Xtreme till som rådgivare för i första hand den svenska delen av deras verksamhet.