Laddar..
XTREME BUSINESS INSIGHT

Vi följer och positionerar Sveriges bästa varumärken. Vi vet att ju mer ditt varumärke skiljer sig från andras – desto fler har dig som förstahandsval. Om du differentierar dig efter kundernas behov och jobbar hårt för att vara bäst – då blir du det också. Det som styr försäljningen bäst beror helt enkelt på hur relevant du lyckas vara. Vi hjälper dig att förstå vad det är som driver försäljningen och presentera det på ett enkelt och överskådligt sätt. Vi förstår din business. Det är vad vi kallar Business Insight.

 

RESEARCH

 

REKLAMBEVAKNING

Vi jobbar med kreativ reklambevakning. Genom samarbeten med internationella partners har vi tillgång till reklamfilmer och annonser från 73 länder. Hur är kampanjen uppbyggd, vilka enheter och vilka köpta medier har använts? Exempel på analys kan vara hur huvudsponsorer och andra sponsorer använder fotbolls-VM i sin marknadsföring. Reklambevakningen visar vilka budskap företagen vill bygga, och hur man vill bygga sitt varumärke.

REKLAMBEVAKNING

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Johan Davidson
Produktionschef & Partner

Telefon: +46 8 7962251
Mobil: +46 733778822
Email johan@xtreme.se

 

REKLAMINVESTERINGAR

Genom ett medieval visar du var du väljer att kommunicera, vilka målgrupper som bearbetas, och HUR stora kampanjerna är. Reklaminvesteringarna är kostnaden för reklamen innan rabatt.

REKLAMINVESTERINGAR

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Jonas Magnusson
Strateg

Telefon: +46 8 7962254
Mobil: +46 765500120
Email jonas@xtreme.se

 

BEVAKNING AV SOCIAL MEDIA

PR och sociala medier är numer svåra att separera från varandra. Ett inlägg på en blogg fångas upp av media – eller av andra bloggare – och en nyhet har skapats. Alternativt har en nyhet först publicerats i media och sedan kommenterats via sociala medier som ger ytterligare spridning – och därmed engagemang och action. Därför är det viktigt att förutom nyhetsbevakning även bevaka PR och sociala medier.

BEVAKNING AV SOCIAL MEDIA

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Johan Davidson
Produktionschef & Partner

Telefon: +46 8 7962251
Mobil: +46 733778822
Email johan@xtreme.se

 

NYHETSBEVAKNING

Vi erbjuder klassisk nyhetsbevakning av såväl digitala som tryckta media. Utifrån dina behov sätter vi upp en bevakning som fångar alla de nyheter som påverkar ditt varumärke – oavsett om nyheterna rör ditt varumärke direkt eller indirekt via en konkurrent eller marknadshändelse.

NYHETSBEVAKNING

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Johan Davidson
Produktionschef & Partner

Telefon: +46 8 7962251
Mobil: +46 733778822
Email johan@xtreme.se

 

UNDERSÖKNINGAR

 

KÖPPROCESS

Vilken roll spelar youtube för dina produkter? Är det teknisk innovation och miljöaspekter som är de viktigaste valen för din kategori? Genom nya mobila plattformar och kanaler har köpprocessen förändrats i grunden. Vi analyserar köpprocessen som gäller för din bransch och kartlägger såväl vilka kontaktpunkter som är relevanta som vilka kriterier som är viktiga i just din bransch. I stora drag kartlägger vi köpprocessen utifrån inspiration, sök av information, utvärdering av alternativ, köp och efterköpsbeteende.

KÖPPROCESS

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Per Fremle
Strateg

Telefon: +46 8 7962253
Mobil: +46 703903727
Email per.fremle@xtreme.se

 

VARUMÄRKESPOSITIONERING

Tillsammans med köpprocessen utgör varumärkespositioneringen en utmärkt grund för ett strategiskt varumärkesarbete. Vi kartlägger ditt varumärke i relation till dina konkurrenter.

VARUMÄRKESPOSITIONERING

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Jonas Magnusson
Strateg

Telefon: +46 8 7962254
Mobil: +46 765500120
Email jonas@xtreme.se

 

MARKNADSSEGMENTERING

Med en marknadssegmentering söker vi målgrupper där potentialen för ditt varumärke är som störst. I samband med segmenteringen görs även en noggrann kartläggning av målgruppen. Vad gör din målgrupp unik? Var hittar du dem och vad går de igång på?

MARKNADSSEGMENTERING

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Per Fremle
Strateg

Telefon: +46 8 7962253
Mobil: +46 703903727
Email per.fremle@xtreme.se

 

KAMPANJMÄTNINGAR

Här utvärderar ett snabbt uttryck – hur ser det ut vid ett givet tillfälle? Alla kampanjer kan utvärderas oavsett om det gäller en halvsidesannons, om man använt flera medier eller om man helt utelämnat köp av media till förmån för events eller kampanjer i sociala media. I en kampanjmätning utvärderar vi bland annat:
- vilka som tagit del av kampanjen
- om man uppfattat avsändaren
- hur kampanjen står sig i relation till uppsatta mål (oavsett om målet är att öka kännedom, förändra attityd eller driva trafik.)
Syftet är att hitta all den potential som kan utvecklas inför nästa kampanj.

KAMPANJMÄTNINGAR

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Jonas Magnusson
Strateg

Telefon: +46 8 7962254
Mobil: +46 765500120
Email jonas@xtreme.se

 

BESÖKS-/ KUNDUNDERSÖKNINGAR

En kundundersökning görs antingen som en löpande nöjdhetsundersökning eller för att besvara en eller flera specifika problemställningar, det kan till exempel handla om hur ett nytt lågprissortiment påverkar befintliga kunders attityd till varumärket.

BESÖKS-/ KUNDUNDERSÖKNINGAR

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Per Fremle
Strateg

Telefon: +46 8 7962253
Mobil: +46 703903727
Email per.fremle@xtreme.se

 

TRACKING

Till skillnad från kampanjmätningen så används tracking för att kontinuerligt följa utvecklingen av ditt och dina konkurrenters varumärken. Undersökningen har större komplexitet, men även större möjlighet till insikt. Vi följer snabbrörliga mål – som reklamerinran – till mer långsiktiga mål, till exempel preferenser.

TRACKING

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Jonas Magnusson
Strateg

Telefon: +46 8 7962254
Mobil: +46 765500120
Email jonas@xtreme.se

 

DATAANALYS

 

KPI RAPPORTERING

Alla nyckeltal finns enkelt och säkert tillgängliga online. Vi samlar utfallsdata i form av besöksstatistik, försäljning på daglig nivå per butik och tar fram alla relevanta nyckeltal. Vårt behörighetssystem delar ut rättigheter som reglerar vilka som ska ha tillgång till vad.

KPI RAPPORTERING

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Fredrik Siljelöf
Strategi & Partner

Telefon: +46 8 7962252
Mobil: +46 707962252
Email fredrik@xtreme.se

 

CRM

Vill ni veta vilka era befintliga kunder är? Vi hjälper exempelvis till med segmentering av kundklubben, erbjudandetester och kundkorgsanalyser. Livstidsvärden, nyrekrytering/kundförluster är också vanliga analyser.

CRM

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Fredrik Siljelöf
Strategi & Partner

Telefon: +46 8 7962252
Mobil: +46 707962252
Email fredrik@xtreme.se

 

MMM

Marketing Mix Modeling analyserar vilken effekt medieinvesteringarna faktiskt har haft på försäljningen. Genom att bryta ner försäljningen utifrån de faktorer som påverkar den kan vi isolera den försäljning som drivits av reklamen. Vi analyserar exempelvis löneutbetalningar, väder, semestertider och ekonomiska trenders påverkan på försäljningen. Målet är att lära sig så mycket som möjligt om reklaminvesteringarnas effekt. Resultatet är alltid en optimerad mediebudget och mediamix som ger största möjliga ROI.

MMM

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Fredrik Siljelöf
Strategi & Partner

Telefon: +46 8 7962252
Mobil: +46 707962252
Email fredrik@xtreme.se

 

RAPPORTERING

 

SITUATION ROOM - ÖVERGRIPANDE

Kritisk information kan gå förlorad om den inte lyfts fram på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Det räcker inte med att bara ta fram rätt analys – det krävs också att den presenteras på ett sätt som är väsentligt för dig. Tillsammans med våra kunder har vi byggt ett helt eget system för att få full koll på hela presentationsprocessen så att den följer våra egna höga krav på kvalitet.

SITUATION ROOM - ÖVERGRIPANDE

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Fredrik Siljelöf
Strategi & Partner

Telefon: +46 8 7962252
Mobil: +46 707962252
Email fredrik@xtreme.se

 

SITUATION ROOM - TRACKING

I Situation Room följer du enkelt ditt varumärke och marknad, genom tydliga översikter ser du snabbt om något hänt som du bör fördjupa dig i. Ett Situation Room är alltid skräddarsytt.

SITUATION ROOM - TRACKING

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Fredrik Siljelöf
Strategi & Partner

Telefon: +46 8 7962252
Mobil: +46 707962252
Email fredrik@xtreme.se

 

SITUATION ROOM - BUTIKSUPPFÖLJNING

Likt trackingen tittar vi på ett eller flera övergripande nyckeltal, ofta på regional nivå, för att snabbt säkerställa att försäljningen eller trafiken går som planerat. Men även här har vi mycket detaljerades rum där vi ser till enskilda butikers nyckeltal exempelvis YoY där minsta avvikelse kan analyseras i relation till allt ifrån reklaminvesteringar till det lokala vädret.

SITUATION ROOM - BUTIKSUPPFÖLJNING

För frågor och mer information
vänligen kontakta:


Fredrik Siljelöf
Strategi & Partner

Telefon: +46 8 7962252
Mobil: +46 707962252
Email fredrik@xtreme.se