top of page

Varumärkestracking

Hur utvecklas ditt varumärke över tid? Stärker ni er position jämfört med konkurrenterna eller är ni på väg åt fel håll?

I en ständigt föränderlig omvärld är det viktigt att följa sitt varumärke kontinuerligt. Gör man enstaka nedslag över året är det svårt att analysera vad som hände vid en viss tidpunkt. Kanske påverkas ni av en konkurrents utspel eller något i omvärlden (vem kunde förutspå en pandemi eller ett krig i Europa?) då ger en varumärkestracking alltid varningssignaler och du får en möjlighet att agera i tid.

 

I vårt egenutvecklade Situation Room kan du göra dina egna körningar, välja tidsperiod målgrupp region etc. Men några gånger per år gör vi en djupare analys då våra analytiker gör en omfattande rapport som presenteras både skriftligt och i en workshop.

Varumärkespositionering

Vilken position har ditt varumärke på marknaden?

Alla varumärken har en position, skillnaden är att en del är medvetna om sin position medan andra bara har en gissning. När vi gör ett positioneringsarbete ingår det som en del i varumärkesbyggandet och målsättningen är att skapa en unik och önskvärd position som är lönsam.

 

Normalt sett börjar vi med en marknadsundersökning för att sedan komma fram till vad man bör tänka på när man väljer varumärkesposition.

Förtest

Ett förtest är alltid billigare än en misslyckad kampanj.

Ett förtest går snabbt, på några dagar kan vi förtesta om målgruppen förstår budskapet, vem som är avsändare och om man gillar tonaliteten. Med tanke på hur mycket pengar man ofta lägger på det kreativa, och inte minst medieköpen, så borde ett förtest alltid vara en självklarhet.

Kampanjmätning

Dra lärdom av varje kampanj för att göra nästa ännu bättre.

”Om det inte är mätt har det inte hänt” var det någon som sa någon gång. Det kanske är att ta i, men att göra en påkostad kampanj utan att följa upp den är onekligen en försummad möjlighet till förbättrat resultat. Fortsätt med det som fungerar, var uthållig, när ni själva börjar tröttna på ett kampanjmanér så har kanske hälften av målgruppen förstått.

 

Vår mätning ger dig ett kvitto på hur kampanjen fungerat och en möjlighet att göra nästa kampanj ännu bättre.

Kampanjtracking

Följ effekterna av en pågående kampanj, och gör förbättringar längs vägen.

Här får du reda på hur ditt varumärke påverkas under och efter en kampanj. Normalt sett gör vi kampanjtrackingar vid lite längre kampanjer (5 till 20 veckor), och ger dig en möjlighet att optimera under resans gång.

 

Vi tar tempen på hur kampanjen uppfattas av målgruppen och hur den svarar upp mot dina nyckeltal och målsättningar.

Marknadssegmentering

Bör du kommunicera olika saker till olika kundergrupper? Förmodligen.

Hur olika är dina kundsegment? Och vilka budskap ska du använda till respektive kundgrupp? Vi gör en analys genom att dela in marknaden i grupper baserat på till exempel kön, ålder, geografi, olika livsstilar och beteendemönster.

 

Du får en kristallklar bild över dina kundsegment så du kan anpassa kommunikationen för maximal effekt.

Drivkraftsanalys

En drivkraftsanalys berättar om de bakomliggande orsakerna till kundernas beteende.

Här tittar vi på faktiskt beteende, vilka produkter och tjänster har man valt för att täcka ett visst behov. Detta matchar vi sedan med den bild man har av olika leverantörer. Då får vi reda på vad som på riktigt leder fram till att ni blir valda, eller inte valda.

 

Du får svaren på vad som är viktigt för olika kunder och kan produktutveckla eller ändra kommunikationen utefter det.

Kundnöjdhet 

Här får du direkt feedback om kunderna är missnöjda så du kan agera.

Enligt en undersökning gjord på Handelshögskolan kostar det 5 gånger så mycket att värva en ny kund som att behålla en gammal och 25 gånger mer att få tillbaka en missnöjd kund som lämnat. Kort sagt, det är lönsamt att jobba aktivt med kundnöjdheten.

 

Vi följer upp dina kunders köpupplevelse så du får direkt feedback på hur nöjda de är med er som leverantör. Vi använder vårt egenutvecklade ”Situation Room” så du kan gå in och följa kundnöjdheten på minutnivå, allt tillgängligt dygnet runt var du än befinner dig.

bottom of page